Et hyggeligere hundenorge - CK Akademiet

Et Hyggeligere Hundenorge

Vi fokuserer mye på ulike treningsmetoder, hunder skal trenes på lydighet, innkalling, gå pent, passeringstrening osv…. Alt med utelukkende positive metoder…  Og vi snakker mye om hundenes mentalitet, hvor viktig det er… og, det har blitt mye fokus i det siste på mentaltesting av hunder…. Men, hva med hundeeieren? Hva med de tobente? Snart på tide å sette litt krav til oss også?

Vi ønsker å lansere “Et Hyggeligere Hundenorge”! Vi har satt opp 6 punkter , leveregler, prinsipper, retningslinjer eller ledetråder.. om du vil….

ethyggeligerehundenorge

Som hundeeiere er vi veldig opptatt av god oppførsel og rett trening, belønning og positive treningsmetoder, når det gjelder hundene våre. Vi skal ha snille lydige hunder.
Men hvordan er det med oss hundeeiere mellom? Hvordan er tonen når vi snakker med hverandre, eller når vi omtaler hverandre via tastatur og skjermen.
CK Akademiet og PotePodden sitt hovedfokus i hundetrening er “et godt hundeliv”, for både to- og firbente, så nå er det tid for å rette litt fokus på oss tobente, altså hundeeierne. Derfor har vi satt opp det vi kaller “PotePoddens seks bud” til alle oss hundeeiere, for et hyggeligere hundenorge.
Seks punkter eller retningslinjer som vi alle kan prøve å huske, og siden stadig større del av vårt hundeliv kommuniseres på nett, så presenterer vi de seks bud som seks hashtagger.
Klarer vi ha disse på minnet hver dag, så kan vi få et hyggeligere hundenorge.

#tolkpositivt

Det kan være vanskelig å tolke en hund som murrer eller når den reiser bust over hele ryggen, er det glede, er det frykt eller advarsel?
Like vanskelig kan det være å tolke en skreven tekst, fordi man har ikke ansiktsuttrykk eller et tonefall. Forståelsen av tekst preges av vår sinnsstemning når vi leser.
Prøv alltid å tolke positivt.

#stoppbjeffingen

Hysjer du på hunden når den bjeffer? Forteller hunden at det er nok nå?
Men har du tenkt på hvilken tone og talemåte du bruker mot andre hundeeiere, konkurrenter og hundefolk?
Alle fortjener å bli tiltalt på en vennlig måte og med respekt.

#flokkinstinkt

Flokkinstinkt er en medfødt trang hos mennesker eller dyr til å være sammen med likesinnede og innpasse seg i flokken. Å leve i flokk kan gi fordeler, som at individer er på vakt og kan beskytte hverandre, eller kan samarbeide innenfor flokken.
Se på hundeklubben, raseklubben og de du deler felles interesse med, som en flokk, Bruk ditt flokkinstinkt positivt.

#lapassere

Vi hundeeiere bruker mye fokus på passeringstrening med hundene, vi skal lære å ikke bry oss om de vi møter. La de passere, vi har fokus på oss.
Trenger vi kanskje passeringstrening for tobente?
Må du alltid mene noe? Må du alltid kommentere? Har du ikke noe konstruktivt å tilføye – la passere – scroll videre.

#tenkførst

Ja, vi har ytringsfrihet, men kanskje vi skal tenke litt før vi uttaler oss? Vi mennesker har ulikt temperament, akkurat som hundene.
Har du kort lunte? Kanskje lese gjennom det du har skrevet før det publiseres?
Telle til 3 eller 10? Ville du formulert deg på samme vis ansikt til ansikt?
Tenk først, rolig og konstruktiv, respondere etterpå.

#kollegarelasjon

Denne er spesielt med tanke på oppdrettere, uten oppdrettere stopper hundenorge.
Ser du andre oppdrettere som kollega eller konkurrent? Ja, det er vesentlig forskjell.
Husk hva som er grunnlaget for god hundetrening, Det er med god relasjon man når målet sammen med hunden.
Tenk på oppdrettere som kollegaer, og hva man sammen kan oppnå med en god relasjon mellom kollegaer. Kollega med felles interesse, enten generelt avl og hund, eller også innen samme rase.

#ethyggeligerehundenorge

Er dette noe vi kan ha nytte av å bruke til daglig? Ta med oss i hverdagen?
Vil ikke et hyggeligere miljø og et hyggeligere hundenorge også ha positiv innvirkning på hundene?
Blir det enklere for oss å trene hunder da?
Vi oppfordre alle til å ta i bruk disse hastag i dine postinger, lag gjerne egne versjoner og tolkninger… La oss alle bruke #ethyggeligerehundenorge og den tankegangen i alt det vi foretar oss på som hundeeiere.