Om CK Akademiet Online - CK Akademiet

Hva er CK Akademiet - CK ONLINE

CK Akademiet Online er en kursportal for alle som har hund, en samling av ulike kurs og leksjoner for livet med hund. En hjelp til et bedre hundeliv.

Det å trene hund skal være gøy og inspirerende men det krever også tid og innsats fra deg som hundeeier. Vi ønsker å være en veileder til et godt hundeliv, og hva legge vi i det? Definisjonen på et godt hundeliv, er når to- og firbente nyter hverdagen slik man ønsker med ro og harmoni i flokken. Grunnlaget for et godt hundeliv ligger i godt lederskap, gjensidig respekt, riktig aktivisering og klare grenser.

Det er du som bestemmer hvordan du ønsker at ditt hundeliv skal være og ut fra det kan finne frem til hva som er riktig og viktig for din flokk. Dette må du kommunisere klart og tydelig til hunden, med et språk som hunden skjønner. Da vil hunden se på deg som en god leder og det skaper trygghet og tillit mellom dere.

Tips og råd om hvordan du kan få det til, tror og ønsker vi du skal finne på CK Online, finne aktiviteter og “verktøyene” som fungerer for deg, og i det tempo som du ønsker. Derfor er alle våre kurs og leksjoner inkludert i et medlemskap, fordi det ikke alltid er like lett å vite på forhånd hva man bør velge.

Vi formidler kunnskap og treningsmetoder ut fra erfaringer om hva som har fungert for oss og våre samarbeidende instruktører, men vi sitter ikke på noe fasit for alt om hund. Ingen gjør det, de som mener de har den eneste riktige sannhet – de tar feil. Alt handler om kommunikasjon mellom deg og din hund, og du må finne metoder og teknikker som fungerer for deg. Vår målsetting er at CK Online skal være en veileder til et godt hundeliv, og sammen skal vi få det til.

CK Akademiet

Hunder og mennesker utvikler seg hele tiden og vår erfaring er at vi aldri blir “utlært”, vi lærer stadig noe nytt av og med våre hunder, andre oppdrettere og hundefolk som vi omgås med og ikke minst av våre valpekjøpere. Jo mer vi lærer jo mer innser vi hvor lite man kan og jo større er gleden av å lære og formidle ny kunnskap. Det er vel det som kalles lidenskap, og vår lidenskap ligger i et godt hundeliv.

Vi som driver CK Akademiet er dedikerte tobente som har mange års erfaring med hunder av ulike raser, med flere studier fra Innlandet Hundesenter, Nordisk Heste- og Hundeterapiskole, Norsk Kennel Klub og en rekke forskjellige kurs fra ulike instanser. Det gir oss en god bredde med kunnskap å bygge videre på for å tilpasse trening og læring til ulike individer. Vi driver også aktivt med oppdrett, og vi elsker å jobbe med hund og trene hunder.

Det å studere hund og hunders språk og hvordan de kommuniserer seg imellom har kanskje vært den viktigste og mest lærerike delen. Den erfaringen vi har fått på hva som fungerer i ulike situasjoner, satt sammen med ulike studier og kurs har det gitt oss en god bredde av forståelse for hunders behov og væremåte.

Sammen med et stort kontaktnett av dyktige hundefolk med ulike kunnskaper og fagområder så ønsker vi å kunne dele mest mulig kunnskap med flest mulig. Vi lever i et geografisk krevende land med lange avstander, derfor ønsker vi å kunne tilby kurs og instruksjoner til deg akkurat der du er, når det passer deg.

CK Akademiet Online er en kursportal for hundefolk, ikke bare handlere og aktive hundefolk men også for familiehunden. Uansett hvor aktive vi er i vårt hundeliv så er hverdagslivet med hund det som fyller meste av tiden for oss alle. Derfor er hovedfokus for oss i CK Akademiet lagt på hverdagslivet sammen med hund. Enkle treningsmetoder og tips til det man har mest bruk for i oppdragelse og trening av hund. Videokurs gir den beste muligheten for læring, akkurat når det passer deg og i ditt tempo.

Filosofi og verdier

CK Akademiets grunnfilosofi bygger på positiv trening med lek og moro og kontakten mellom hund og eier – å ha det gøy med din hund!  Hovedmålet for alt vi gjør er for et godt hundeliv, for både tobente og firbente.

Grunnpilaren i et godt hundeliv bygger på godt lederskap, gjensidig respekt, riktig aktivisering og klare grenser. Det gir harmoni og trygghet.

  • I Hundeloven §1 står det: “Hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Hunder skal behandles og bli ivaretatt på en slik måte som overensstemmer med og tar hensyn til deres natur og beskytter dem mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.”

Med det som utgangspunkt så er det videre opp til deg å definere hva som er et godt hundeliv, for vi har alle ulike mål, ønsker og forventninger med vårt liv sammen med hunden. Derfor tror vi på veiledning og dele kunnskap, slik at hver enkelt kan finne det som passer inn i egen definisjon av et godt hundeliv. 

Nøkkelen til suksess er kunnskap – om dyrevelferd, om god aktivisering, om funksjon, sykdom og smerter – og også om naturlig atferd og hundens språk. Vi må forstå dyrs naturlige behov – og vi må ha respekt for dyrs egenverdi! Vi har alle et felles mål: Friske, lykkelige hunder, og vi må samarbeide for å nå dette målet!